Adam Pade

Adam Pade

Redaktør

Tel. 4848 1788
Mob. 2444 8070
post@adampade.dk

Anita Bjerring Rasmussen

Anita Bjerring Rasmussen

Annoncering

Tel. 5117 1424
ar@mediapunktet.dk

Tak!

4. aug. 2021

EFTERMARKEDET MENER · EU-Kommissionen vil holde øje med, at den internetopkoblede bil ikke forrykker konkurrencen mellem mærkedelen og den frie del af autobranchen.

Det var en milepæl for det frie eftermarked, da EU-Kommissionen i 2010 slog fast, at bilproducenterne eller deres forhandlere ikke må forhindre forbrugerne i at få vedligeholdt deres bil på et frit værksted i bilens garantiperiode. Det skete med Gruppefritagelsesforordningen.

I ordet ligger, at en branche i et vist omfang kan fritages fra nogle af EU’s konkurrenceregler, hvis fordelene herved opvejer ulemperne. Forordningen regulerer blandt andet, hvordan en branche godt må indgå aftaler mellem diverse led fra producent til forhandler eller værksted. Aftalerne kan både handle om køb, salg og videresalg af biler eller aftaler om reparation og vedligeholdelse og distribution af reservedele.

Forudsætningen for at måtte indgå disse aftaler er naturligvis, at de ikke udelukker andre aktører – for eksempel uafhængige værksteder og reservedelsleverandører – fra at virke i markedet og konkurrere på jævnbyrdige vilkår.

I 2023 udløber den nuværende Gruppefritagelsesforordning.

Derfor har Kommissionen i forsommeren udgivet en undersøgelse om, hvorvidt Forordningen har levet op til sine formål, og om, i hvilket omfang den bør skrives om.

– Jo, Forordningen har i det store og hele levet op til sine formål og fortjener ikke den helt store revision, vurderer Kommissionen. Konkurrencen i autobranchen er levende – både mellem producenter, værksteder og reservedelsleverandører. En af de få knaster er, at den uafhængige del af branchen stadig døjer med at få ubesværet adgang til tekniske reparationsdata. Denne knast bliver dog vigtigere og vigtigere i takt med, at bilerne bliver koblet op til producenterne og herunder sender data om fejl og vedligeholdelsesbehov. Disse ”køretøjsintegrerede data” skal være tilgængelige for det frie marked på lige fod med al anden produkt- og serviceinformation, fastslår Kommissionen.

I autobranchens eftermarked kvitterer vi for, at Kommissionen er opmærksom på udfordringerne ved den internetopkoblede bil og dermed bilproducenternes formodede ønske om så vidt muligt at sætte sig på hele bilens værdikæde og livscyklus.

I tilknytning hertil kan der være grund til at se Forordningen i lyset af debatten om at gøre mærkeforhandlere til rene salgsagenter, hvormed bilproducenten kommer endnu tættere på forbrugeren: Er det nu en sund udvikling – og hvordan sikrer vi et velfungerende marked for omsætning af brugte biler?

Vi ønsker konkurrencekommissær Margrethe Vestager god arbejdslyst!

Bragt i AUTObranchen 04 2021