Adam Pade

Adam Pade

Redaktør

Tel. 4848 1788
Mob. 2444 8070
post@adampade.dk

Anita Bjerring Rasmussen

Anita Bjerring Rasmussen

Annoncering

Tel. 5117 1424
ar@mediapunktet.dk

Hver mands lov

31. mar. 2021

EFTERMARKEDET MENER · Danmark skal have en ny købelov – og dét i et forrygende tempo. Ret og rimelighed kan blive sat over styr undervejs.

Dyb respekt for forbrugerrettigheder. Gennem forbrugerrettigheder skaber vi et grundlæggende element af tillid mellem køber og sælger, og vi har nogle regler for, hvad der skal ske, hvis vi kommer uoverens om en handel.

Så meget tror vi på forbrugerrettigheder, at nogle af vores brancheorganisationer ovenikøbet selv finansierer et privat, offentligt godkendt ankenævn, der kan afgøre tvister.

Men man kan også stramme skruen så meget, at det bliver forbundet med uforholdsmæssigt store økonomiske og juridiske risici at markedsføre og sælge visse typer varer, hvilket i sidste ende kan være til skade for markedet.

Senest pr. 1. januar 2022 skal Danmark have indført bestemmelserne i EU’s Varedirektiv og Direktivet om digitalt indhold, og allerede her til sommer skal det danske lovarbejde kunne lægges frem for EU-Kommissionen.

Det har affødt en dybtgående betænkning fra et udvalg under Justitsministeriet, der har fremlagt et forslag til ændringer af Købeloven – den såkaldte Delbetænkning I. Og det fornemmes, at der ikke er tænkt voldsomt meget i biler – familiens største investering næst efter boligen – under udvalgsarbejdet.

Udvalget har generelt undgået at stille forslag, der går helt så vidt, som direktiverne giver mulighed for. Ikke desto mindre rummer udkastet til lovforslaget nogle alvorlige anstødsstene, der kan gøre det kostbart at drive handel med køretøjer – særligt i de prisbillige segmenter, hvor efterspørgslen er stor blandt forbrugere, hvis økonomi ikke tillader de store udskejelser, men som har behov for daglig transport. Alene forslaget om at doble varigheden af formodningsperioden op – fra seks til 12 måneder – kan gøre det så risikofyldt at sælge et brugt køretøj, at køretøjet måske i stedet tages af markedet. Det er til skade for forbrugerne – ja, med et populært politisk udtryk, vender forslaget den tunge ende nedad – og for vejen mod en grøn omstilling, når tusindvis af biler med endnu mange kilometer i sig må lide shredderdøden.

Alternativt vil et større antal biler blive ”solgt til CVR”, som ”afhentningsbiler” eller ”for kunde”, hvilket fremmer et gråt marked, som den private forbruger ikke altid har forudsætninger for at gennemskue.

At udvalget ikke har formået – eller haft ressourcer til – at indtænke konsekvenserne af lovforslaget for alle typer varegrupper kan i et vist omfang undskyldes. Det gør det så meget desto mere beklageligt, at lovprocessen skal hastes igennem uden en bredere, snart sagt folkelig debat om måden, vi skal handle sammen på.

For Købeloven er om nogen ”hver mands lov”.

AUTObranchen, april 2021