Adam Pade

Adam Pade

Redaktør

Tel. 4848 1788
Mob. 2444 8070
post@adampade.dk

Anita Bjerring Rasmussen

Anita Bjerring Rasmussen

Annoncering

Tel. 5117 1424
ar@mediapunktet.dk

Forbrugeren må acceptere slid og ælde

29. maj. 2021

Hvis en fejl opstår som følge af slid og ælde, så er det ikke altid, der er tale om en mangel i købelovens forstand, siger ny Højesteretsdom.

Bad luck! Sådan lød Højesterets konklusion – sådan omtrent – i en nylig dom, der ikke gav køber medhold i en sag med baggrund i købelovens formodningsregel: Er en defekt ifølge en sagkyndig opstået som følge af slid og ælde, så kan der ikke være tale om en mangel.

Historien bag handler om en privat forbruger, der købte aldersstegen, 17 år gammel båd. En måneds tid efter overtagelsen – altså inden for formodningsperioden på de seks måneder – tog forbrugeren ud af at sejle. Allerede under denne første tur gik det galt: Der kom voldsom røg ud fra bagbords motors udstødningssystem. Der måtte bestemt være tale om en fejl, der var til stede, inden båden blev leveret, mente forbrugeren og gik i byretten med sagen. En skønsmand vurderede, at årsagen til den voldsomme varmeudvikling var manglende køling forårsaget af slidte manifolde; dele med en typisk levetid på 8-10 år.

Byretten var på købers side –
Byretten gav køber medhold og mente altså, at sælger ikke havde løftet bevisbyrden for, at skaden ikke var til stede ved leveringstidspunktet.

Heldigvis besluttede sælger ikke at give op og ankede sagen til Landsretten. Her fik han medhold: Manifolden var en sliddel, og defekten lå inden for det, køber kunne forvente, hed det.

Så blev det Højesterets tur, og godt det samme, for så kan retsafgørelsen ikke blive mere endelig og dermed blive til lærdom for os andre.

– Højesteret på sælgers
Højesteret hæfter sig ved, at ”køberen i almindelighed må afstemme sine forventninger efter blandt andet salgsgenstandens alder og tidligere brug, og at køberen herunder ikke kan påberåbe sig forhold, som er en følge af sædvanligt slid og ælde.”

I Dansk Bilbrancheråd noterer juridisk chef, Johanne Berner, at Højesteret overlader risikoen for tilfældige hændelser til køber. Med det udvides rummet for at kunne afvise krav under formodningsreglen. Dermed bliver det heller ikke i samme grad verdens undergang, hvis den kommende købelov forlænger formodningsreglen fra 6 til 12 måneder.

Det betyder selvfølgelig ikke, at defekte sliddele aldrig kan være omfattet af formodningsregel.

»Men hvis en uvildig ekstern sagkyndig vurderer, at det, der er defekt, er en sliddel, som umiddelbart ikke har et unormalt slid-forløb, så vil sliddele altså fremover i visse tilfælde kunne gøres gældende som værende tilfældigt opståede,« lyder det fra Johanne Berner.