Adam Pade

Adam Pade

Redaktør

Tel. 4848 1788
Mob. 2444 8070
post@adampade.dk

Anita Bjerring Rasmussen

Anita Bjerring Rasmussen

Annoncering

Tel. 5117 1424
ar@mediapunktet.dk

De frie holder skansen

31. mar. 2021

MARKEDET: De uafhængige værksteder øger deres markedsandel i forhold til mærkeværkstederne ifølge Dansk Bilbrancheråds seneste markedsundersøgelse.

Trods mærkeværkstedernes fortsatte offensiv for at vinde markedsandele, så holder de uafhængige værksteder skansen – ja, i 2020 har de frie værksteder endog vundet et enkelt procentpoint i markedsandele over de mærkebundne værksteder. Samtidig stiger de frie værksteders markedsandel blandt bilejere, der ikke benytter samme værksted hver gang.

Det viser Epinions seneste markedsundersøgelse udført for Dansk Bilbrancheråd. Undersøgelsen er foretaget blandt 1.001 respondenter i perioden december-januar 20-21. Tilsvarende undersøgelser er tidligere foretaget 2014, 2016 og 2018.

Interessant er også, at selv om prisen fortsat spiller en stor rolle, så vægter de forbrugere, der kommer på de frie værksteder, den ”bedre og mere personlige service” højere. Hele 56 procent synes, den gode service er vigtigst, mens 50 procent nævner prisen.

”Har mere tillid”
Ikke mindst må det glæde enhver uafhængig mekaniker, at et stigende antal forbrugere ”har mere tillid” til det frie værksted: Her er andelen, der svarede, at højere tillid er vigtigst, steget fra 26 procent af besvarelserne i 2016 til 42 procent i 2020.

Forbrugere, der benytter mærkeværksteder, gør det enten, fordi de har købt bilen her (50 procent), og at de har mere tillid til et mærkeværksted. Dog er tilliden generelt faldende, idet stadig færre forbrugere i tre ud af de fire undersøgelser markerer, at tilliden er afgørende for deres valg af mærkeværksted – fra 58 procent i 2014 til nu 45 procent. Alt sammen til trods for, at antallet af forbrugere, der har tegnet et serviceabonnement, er jævnt stigende.

Når markedet tipper
Dét genkendelige billede tegner sig, at ejere af biler mellem 1 og 3 år for mere end 80 procents vedkommende får deres køretøjer serviceret på et mærkeværksted. Balancen skifter, når bilen når mellem 6 og 9 år, og mærkeværkstedernes markedsandel udgør en tredjedel blandt bilejere med mere end 9 år gamle biler.

Hvor gamle er vores kunder så?

Blandt de helt unge bilejere – dem mellem 18 og 25 år – sværger 61 procent til de frie værksteder i den seneste undersøgelse; en markant stigning fra 45 procent i 2018. Derimod foretrækker 61 procent af bilejere over 66 år de mærkebundne værksteder, i øvrigt et svagt fald fra 66 procent i undersøgelsen fra 2018.

Undersøgelsen bekræfter også, at forbrugerne væsentligst kommer hos de mærkebundne værksteder for at få foretaget service. Kunderne hos de frie værksteder kommer oftere end på mærkeværkstederne for at få monteret dæk, foretaget mere kostbare reparationer eller skifte bremser.

I Dansk Bilbrancheråd glæder direktør Erik S. Rasmussen sig over, at »en behersket nedadgående markedstendens nu er vendt til en behersket opadgående tendens.«

»Og man kan ikke præstere en stigende markedsandel, hvis man ikke leverer kvalitet for pengene. Her taler det lave antal af klagesager over de frie værksteder i Ankenævn for Biler sit tydelige sprog.«

Herudover noterer Erik S. Rasmussen, at det fortsat er de helt særlige værdier, som de uafhængige værksteder bygger, der slår igennem: Nærhed, service og tillid.

Endelig finder han det tilfredsstillende, at de frie værksteder »holder skansen” i en tid med stadig mere offensiv markedsføring fra det øvrige marked.

 

Markedsandelenes fordeling gennem alle Dansk Bilbrancheråds
fire markedsundersøgelser.

 

AUTObranchen, april 2021